Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Български книги от Възраждането, дигитализирани в Световната дигитална библиотека.