Българската култура във Франция и френската култура в България. Литературен конкурс за ученици.
Книжарница с учебни материали за преподаване и изучаване на чужди езици.
Сдружението е част от световната мрежа на Алианс франсез по света и е ориентирано към разпространение на френския език и култура във Варна.
Център за култура и сътрудничество.
Образователни и преводачески услуги. Откъси от книги на авторката.
Езикова школа. Входящи тестове онлайн.