Издателство на мултимедийни електронни знания - енциклопедии, речници, образователни игри, уеб базирани бази знания, инструменти за работа на български език, дигитални хранилища, системи за управление на процеса на учене.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Компютърно списание, насочено към домашни потребители, любители и професионалисти. Новини, тестове, видеоуроци.
Форум за всичко, отнасящо се до компютърния хардуер и софтуер.