Галерия за изобразително изкуство. Подпомага и разпространява творби на автори с психически и физически увреждания.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Театрално-социална формация. История, проекти, галерия.