Галерия за изобразително изкуство. Подпомага и разпространява творби на автори с психически и физически увреждания.
Християнски център за хора с увреждания. Библиотека, списание, материали за хора с увреждания, каталози.