Библиотека с аудио книги на Съюза на слепите в България (ССБ), предназначени за хора със зрителни увреждания
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.