Детски хор с диригент Златина Делирадева.
Хорова формация. Включва Женски, Смесен и Мъжки хор. Диригенти Здравко Михайлов и Илия Михайлов.
Сдружението организира концерти и изяви за популяризиране на българската музика по света.
Хоров диригент и диригент на симфонични оркестри.
Британски смесен хор с репертоар обработки на българска народна музика.
Хоров диригент. Биография, новини, проекти, архив с творчески изяви и рецензии за тях, фото и видео галерия.
История, репертоар, концертна дейност, отзиви в медиите, галерия.
Представителен хор на адвентистите от седмия ден в България.