Католически електронен вестник.
Издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета.
Месечно православно издание.