Зоя Матеева - онлайн галерия (картини, рисунки, стенописи).
Страница на художничката Зоя Матеева. Онлайн галерия с картини, рисунки, стенописи.
Галерия икони на Наталия Богданова. Изработени са с яйчна темпера върху дърво, с положен върху платно грунд.