Интернет-справочник, съдържащ исторически материали: хронологични таблици на владетели и църковни предстоятели; текстовете на антични и средновековни документи; други материали, свързани с историята.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.