Сайт на Храм "Св. св. Кирил и Методий". Информация за историята на храма, за храмовата библиотека и енорийския издателски център, за православни школи и курсове.
История на църквата, публикации, галерия стенописи и снимки от обновената църква.
Проект на Ивайло Мирчев за историята и настоящето на Асеновград. Църкви, манастири, параклиси и аязма. Публикации и библиография.
История на града, музейни експозиции и издания, църкви, археологически разкопки.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Местна църква в Монреал на българските евангелски християни. Библиотека с книги в pdf.