Фолклорна формация на Милен Иванов и Даниел Спасов.
Представителен хор на адвентистите от седмия ден в България.