Публичен регистър на народните читалища.
Инициатива за поощряване на четенето. Буккросинг въз основа на читалищната мрежа.
Новини за културни събития, организирани от читалищата в страната.
Информация за читалището. Материали от и за Кузман Шапкарев и Македония. Галерия снимки, аудио и видео.
Портал на читалищата в България: новини, календар, обучение, успешен опит, библиотека.