Блог за книги.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.