Провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото.
Поезия и есеистика.
Информационен център за новини и ресурси в българската наука.