Предлага учебна литература за чуждоезиково обучение и академични книги от различни области на знанието.
Специализирана книжарница. Разпространява учебна литература, учебни помагала и речници в помощ на чуждоезиково обучение.
Книжарница с учебни материали за преподаване и изучаване на чужди езици.
Блог за чужди езици за учители и ученици.
Частно училище по изкуства и чужди езици.
Издателство, специализирано за чуждоезиково обучение: речници, справочници, самоучители, разговорници.