Школа по творческо писане за автори до 35 г. В присъствена и дистанционна (скайп) форма. Ръководител Гавраил Панчев.
Школа за киноактьорско майсторство.
В помощ на творческото развитие на талантливи личности в областта на литературата, визуалните изкуства и други сфери на културата. Школа по творческо писане.
Школа по български народни танци, народни хора и народни песни.
Варненската литературна школа за ученици.