Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Повече информация за LiterNet и поддържаните от него сайтове. Интересни публикации, книги, проекти...