Последно добавени

Стихове и разкази от Яна Панова на 13 г.
Художник сценограф. Галерия илюстрации и сценографски проекти на куклени и драматични спектакли.
Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Билети за културни, социални или спортни събития и информация за културните процеси в различни региони на България и в други страни.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).

Партньори

Студио за изготвяне и изработка на индивидуални проекти за интериорни декорации.
Художник живописец. Галерия сюрреалистична живопис, авторски творби масло върху платно.
Статии, старопечатни книги, новини, галерия, форуми, свързани с фолклора, културата и традициите.

Препоръчани

Базисни текстове по семиотика от нейните създатели, в превод на български. Проект на катедрата по "История и теория на културата" към СУ "Св. Кл. Охридски".
Сайт на храма с информация за светии, проповеди, молитви, християнски речник, анкети и новини.
Организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата.