Последно добавени

Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Билети за културни, социални или спортни събития и информация за културните процеси в различни региони на България и в други страни.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Издателство за детска литература с възможност за онлайн поръчване.
Фондация за уреждане, обнародване и изследване на богатото наследство на Зографския манастир.

Партньори

Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Новини, документи, статии, библиотека, в. "Фалмис", музика от Банат, форум.

Препоръчани

Център за неформално образование и културна дейност. Създава образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културен контекст.
Фотограф. Галерия портретна, сватбена и репортажна фотография.
Статии и студии за историята на България и Средиземноморието.