Писател. Издадени книги за деца и възрастни, представени с корици и кратки анотации.
Блог на автора и преводача Любомир Николов-Нарви.
Поезия и проза от Мартин Костов.
Блог на Цветан Бошев с поезия и проза.
Биографични бележки, издадени книги, интервюта, репортажи, творби.
Информация за членове на съюза, литературни новини, преводна лиература и творби на български автори, живеещи в САЩ и в други страни по света – поети, белетристи и художници.
Информация за издадени книги и осъществени проекти, публикации в медиите, избрани стихове, разкази и откъси от романи.
Поезия, проза и живопис от Катя Начева.
Информация за писателя. Издадени книги - романи, повести, разкази и стихове.
Блог на Пламен Асенов за литература.