"3/4 любов" е много по-различна от всички други стихосбирки с любовна поезия. Защото всяко четвърто произведение в нея не е любовно.
Блог със стихове от Елена Христова.
Стихосбирка на Алфред Т. Дюлгерски.
Стихове от Павел Цветков.