Блог. Биобиблиография. Теория, поезия, проза.
Явор Тодоров - стихове и разкази. Блог.
Блог за книги.
Сайт на Петрус Мар със стихове и есета, посветени на морето.
Блог за литература, култура, публицистика.
Блог на Лидия Стайкова. Публицистика, изкуство, култура.
Публицистика, политика, дипломация, литературна критика.
Стихове от Несрин Исмаил.
Блог на Цветелина Савкова - стихове.