Поезия, литературни анализи, публикации.
Литературен сайт на Галина Калчева и Лидия Кирилова. Рецензии на произведения от съвременната българска и чужда литература и интервюта с автори.
Размисли по актуални литературни, научни и културни събития и процеси. Архив от публикации.
Книги, статии, отзиви за написаното, проекти. Биографични книги за Алеко Константинов.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Електронни книги и изследвания в областта на старогръцката литература и култура, университетския мениджмънт, човешките отношения. Форум.
Творчеството на литературоведа, критика, мемоариста - част от книгите сканирани и представени в pdf.
Биографични данни, проза, литературна критика.
Биография, поезия, критика, преводи, пиеси, доклади, библиография.
Личен сайт и блог. Философски текстове, критика, филологически материали, проекти.