Изследователска и образователна дейност на музея, обекти, фондове и експозиции.
Археологически резерват. Представя с информация и фото галерии археологически и културни паметници - древни селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни мюсюлмани.
Исторически обект. В експозицията са представени археологически ценности, намерени на мястото - крепостните стени на древния град Терме (Термополис).
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Виртуални разходки (360° панорами) из българските музеи, галерии и природни забележителности.
Информация за музея. Колекции, изследвания, образователни проекти.
За института и музея. Музейна експозиция, научни издания, текущи проекти, археологически разкопки.
Музеен център "Тракийско изкуство в Източните Родопи" с копие на Александровската гробница.
Колекции, изложби, новини за събития, виртуален тур из музея.
Национален музей на открито. История, колекции, експозиции. Електронни издания.
Паметно и образователно място, посветено на взетото в този дом през 1942 г. решение за систематичното унищожение на евреите в Европа.