Изследователска и образователна дейност на музея, обекти, фондове и експозиции.
Представя историята на града и региона чрез исторически обекти и постоянна експозиция.
Експозиционна зала с богат архивен фонд, представящ живота, творчеството и съдбата на поета.
Музият представя своите колекции в експозиции, изложби и ателиета.
Информация за сдружението, новини за дейности и събития.
Представя движими и недвижими културни ценности в музейни експозиции и виртуални турове.
Археологически резерват. Представя с информация и фото галерии археологически и културни паметници - древни селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни мюсюлмани.
Исторически комплекс с неолитна и халконитна къщи и богата експозиция от тракийски златни и сребърни съкровища, оръжия, керамика, монети.
Исторически обект. В експозицията са представени археологически ценности, намерени на мястото - крепостните стени на древния град Терме (Термополис).
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...