Блог, представящ историята на музея, исторически обекти и експозиции, музейни издания и новини за събития.
Представя културно-исторически паметници и ценни колекции от книги, шедьоври на българската възрожденска архитектура, на изобразителното, пластичното и приложното изкуство.
История на музея, снимки от изложбените зали и постоянните експозиции, информация за издания, публикации и участия в научни форуми, календар на събития.
Виртуални разходки (360° панорами) из българските музеи, галерии и природни забележителности.
Информация за музея. Колекции, изследвания, образователни проекти.
Минераложки музей. Колекции от минерали, геоложки кабинет, образователни програми. Панорамна разходка в музея.
Информация и новини за музея. Изложби, колекции, библиотека. Образователни и научни програми.
База данни на българските музеи, разпределени географски, тематично и азбучно.
За института и музея. Музейна експозиция, научни издания, текущи проекти, археологически разкопки.
Фото и видео галерии от разкопки, експозиции и находки.