Блог за корейска култура, литература, изкуство, традиции и всичко, свързано с корейците.
Анализ и наблюдения върху културните събития в 8 периферни района на София.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.
Сайт за класическо образование и хуманитаристика.
Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Публикации и изследвания на проф. Рая Заимова в областта на културната история и общуванията между Запада и Изтока през модерната епоха.
Информация и фотографии на паметници на културата от цял свят, включени в Световното културно и природно наследство на човечеството.