Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Информация и фотографии на паметници на културата от цял свят, включени в Световното културно и природно наследство на човечеството.
Блог за корейска култура, литература, изкуство, традиции и всичко, свързано с корейците.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Размисли по актуални литературни, научни и културни събития и процеси. Архив от публикации.
Книги, филми, статии, есета, интервюта.
Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.
Блог на Петър Рогалски за граматика, логика и теология в тяхната латинска и романска традиция.