Метачетенето е образователна игра-ускорител, основаваща се на сугестопедията и служеща като платформа за личностно и бизнес развитие.
Онлайн група от млади учители, представящи постижения, идеи, проекти и резултати при използване на интерактивни методи в обучението и преподаването.
Център по класическа сугестопедия. Сугестопедични курсове за деца, възрастни и родители.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.
Статии на Янка Тоцева в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.
Техники и методи и лесни практични съвети за скоростно учене.
Блог за интеркултурно образование, реторика и андрагогика.