1. Стари и антикварни книги (41)
  2. Специализирани книжарници (104)
Електронна книжарница.
Магазин за книги, електроника и др.
Онлайн книжарница.
Онлайн книжарница за новоиздадени и стари книги.
Онлайн книжарница за художествена и научна литература.
Онлайн книжарница за българска и преводна литература.
Търговия с книги и книжарски стоки. Издава и разпространява безплатно периодичното издание "Книгите днес".
Книжарница в гр. Пещера.
Книжарница.