Издателство и печатница. Онлайн продажба на книги.
Издателство и книжарница за художествена, научно-популярна и детска литература. Откъси от книги.
Бургаско издателство и печатница. Забавни страници. Дайджест. В. "Меридиан 27", в. "Автограф".
Сайт за литература и електронни книги. Издателство за малки тиражи.
Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Издателство за българска и преводна литература, критика, публицистика. Списание "Факел".
Печат, реклама и издателска дейност.
Издателство за учебници, учебни помагала и пособия.
Издателство, специализирано за преводна литература.
Издателство за българска и преводна литература.
Издателство за българска и преводна поезия и проза.
Издава авторски литературоведски трудове, юбилейни сборници, публикации от научни форуми и проекти.
Издателство за художествени, детски и учебни книги и научнопопулярни издания.
Издава методики за обучение, учебници, езикови учебни помагала и речници. Онлайн речници.