Специална педагогика
Тримесечно издание на катедра по специална педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Архив с резюмета на английски език.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://specped.cointech.net
   1. Посетено
   2. 419
   1. Ключови думи
   2. педагогика, образование, списания, специална педагогика
   1. Категория 1
   2. Медии и култура > Списания > Образование
   1. Публикуван
   2. 01.03.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
образование, педагогика, списания

Списание с публикации на преподаватели, студенти, директори, учители, родители и всички, които се интересуват от предучилищна педагогика.

Съвпадащи ключови думи
образование, списания

Виртуалната реалност в съвременната култура и образование.
Издание на Съюза на Физиците в България. Оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката.
Ученическо списание за култура и образование (2006-2007).
Месечно списание за българското общество, култура, образование и наука.
Портал по информатика, списание и онлайн библиотека с архив от много състезания.
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".

Съвпадащи ключови думи
образование, педагогика

Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.
Блог на студенти първи курс в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".
АМТИ - Висше училище по изкуства. Обучава студенти в музикално-фолклорни и хореографски специалности.
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.
Център по класическа сугестопедия. Сугестопедични курсове за деца, възрастни и родители.