1. Вестници (38)
  2. Културни новини (135)
  3. Списания (198)
  4. Радио (17)
  5. Телевизия (41)
  6. Портални сайтове (33)
Издания, библиотека с публикации на ЦРМ, информация за квалификационни курсове, архив на организирани от центъра събития.
Блог на Медиен панаир "Журналисти по теория, журналисти на практика".
Българската култура в чужбина.
Публикуване на съобщения за пресата.
Сайт за публикуване на статии - възможност за популяризация на фирми, дейности, събития.
Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Блог на Нели Огнянова: новини и коментари.
Младежка електронна медия за политика, култура, общество.
Статии и анализи върху проблемите на испано- и португалоезичните страни, на техния език и култура.
Фестивал по повод Трети май - Международен ден на свободата на словото.