Фондация. Разработва проекти в градска среда и презентира съвременни концептуални артисти, творящи в публичното пространство.
Публичен регистър на народните читалища.
Международен филмов фестивал. Представя актуалните тенденции в световното кино и най-новото от българското кино.
Сайт, посветен на запазване на паметта за жертвите на тоталитарните режими. Включва Светилище "Евгений Босилков", Мемориален парк "Остров Персин", Музей "Мъченици XX век".
Фестивал на съвременната и традиционна японска култура.
Образователната платформа за съвременно изкуство. Подпомага художественото образование, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и методически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят.
Център за неформално образование и културна дейност. Създава образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културен контекст.
Фестивал на независими артисти. Фото и видео галерия от минали издания, информация за предстоящи събития и програма.
Програма и информация за експозиции, изложби и културни събития в нощта на музеите и галериите във Варна.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...