Фондация. Разработва проекти в градска среда и презентира съвременни концептуални артисти, творящи в публичното пространство.
Публичен регистър на народните читалища.
Международен филмов фестивал. Представя актуалните тенденции в световното кино и най-новото от българското кино.
Сайт, посветен на запазване на паметта за жертвите на тоталитарните режими. Включва Светилище "Евгений Босилков", Мемориален парк "Остров Персин", Музей "Мъченици XX век".
Фестивал на съвременната и традиционна японска култура.
Образователната платформа за съвременно изкуство. Подпомага художественото образование, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и методически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят.
Център за неформално образование и културна дейност. Създава образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културен контекст.
Фестивал на независими артисти. Фото и видео галерия от минали издания, информация за предстоящи събития и програма.
Програма и информация за експозиции, изложби и културни събития в нощта на музеите и галериите във Варна.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Филмови анализи и критика, програми за неформално кинообразование, интервюта и новини за кино.
Кино-литературен фестивал. Представя селекция от екранизации на литературни произведения с висока художествена стойност.
Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.
Репертоар на оперни, оперетни, балетни и детски спектакли, програма с текущи представления, новини за събития.
Репертоар и програма, информация за организирани оперни фестивали и публикации в медиите.
Некомерсиален проект, базиран в София, целящ да свързва млади хора, занимаващи се с литература и изкуство. Поддържа тримесечно литературно списание "The Klaxon Journal".
Фондация. Представя проекта "Пловдив заедно", с който градът става Европейска столица на културата през 2019 година.
Организация, обединяваща български фестивали от различни сектори на изкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други).