Уроци, тестове, изпити за ученици от 5-12 клас. Речник на географски термини и понятия.
Полезна информация за зрелостници и кандидат-студенти.
Материали в помощ на обучението, платформа за онлайн комуникация, представяне и споделяне на добри практики, интегриране на новите информационни и комуникационни технологии в класните стаи.
Теореми, основни задачи и понятия, вземани в училище от седми до дванадесети клас.
Варненската литературна школа за ученици.
Сайт на СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия. Математическа теория, помощници и задачи в електронен вид.
Проект за поощряване на най-добре изявилите се ученици от 6. до 13. клас чрез стипендии.
Уроци по математика за ученици и студенти. Онлайн теми, тестове и теория по математика за ученици, кандидат-студенти и студенти.
Онлайн справочник за държавните, общинските и частните столични училища; за свободни работни места в образованието; законова и нормативна база.
Страница с актуална информация по проблеми на обучението по български език и литература в средното училище.