Документи, учебни програми, помощна литература за обучението по БЕЛ в 9.-10. клас.
Блог за развлекателна математика - математическа логика, математически приказки.
Национален информационен образователен портал за учениците в 7. клас.
Учебно помагало по български език и литература за VIII-ХII-ти клас. История на езика, езикови норми, речник на литературните термини...
Уроци, тестове, изпити за ученици от 5-12 клас. Речник на географски термини и понятия.
Полезна информация за зрелостници и кандидат-студенти.
Материали в помощ на обучението, платформа за онлайн комуникация, представяне и споделяне на добри практики, интегриране на новите информационни и комуникационни технологии в класните стаи.
Теореми, основни задачи и понятия, вземани в училище от седми до дванадесети клас.
Варненската литературна школа за ученици.
Сайт на СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия. Математическа теория, помощници и задачи в електронен вид.