Компютърни уроци.
Мястото на българския програмист. Уроци, тестове, форум.
ИТ тестове онлайн.
Компютърни уроци за дизайн и повърхностно програмиране.
Уроци за графична и видео обработка, работа с текстови и други програми.
Уроци по програмиране. Инструкции за работа с различни програми. Форум.
Електронно обучение по Excel.
Свободна уеб дизайн енциклопедия, HTML и CSS наръчници на български език.
Разработки на български ученици и студенти, свързани с образованието.