Уроци по програмиране.
Интернет помощник за начинаещи при решаване на компютърни проблеми.
Уроци за графичен и уеб дизайн. Adobe Fireworks, Adobe Illustrator.
Сайт-архив на семинарните упражнения по информатика към Икономически университет - Варна, с преподавател Валерия Симеонова. Има подробни логове на решаваните задачи.
Компютърни уроци за дизайн и повърхностно програмиране.
Уроци за графична и видео обработка, работа с текстови и други програми.
Уроци по програмиране. Инструкции за работа с различни програми. Форум.
Свободна уеб дизайн енциклопедия, HTML и CSS наръчници на български език.