Уроци за графичен и уеб дизайн. Adobe Fireworks, Adobe Illustrator.
Сайт-архив на семинарните упражнения по информатика към Икономически университет - Варна, с преподавател Валерия Симеонова. Има подробни логове на решаваните задачи.
Компютърни уроци.
ИТ тестове онлайн.
Компютърни уроци за дизайн и повърхностно програмиране.
Уроци за графична и видео обработка, работа с текстови и други програми.
Уроци по програмиране. Инструкции за работа с различни програми. Форум.
Свободна уеб дизайн енциклопедия, HTML и CSS наръчници на български език.
Разработки на български ученици и студенти, свързани с образованието.