Научете как да популяризирате своя сайт в Google, Yahoo, Bing и останалите търсачки.
Практически уроци и тестове за Windows, Word, Excel, Visual C++, тестове за linux, perl, MIDI интерфейс, справки, форум.
Обучава бакалаври и магистри в направленията: информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строителен инженер.
Книга на Светлин Наков и колектив.
Кратко описание на файловите формати. Търсачка.
Курсове и консултации в областта на информатиката и математиката.
Образователни услуги в областта на съвременните информационни технологии.
Програмиране.
Интернет маркетинг услуги.