1. Библия (8)
  2. Храмове (18)
  3. Манастири (10)
Християнски портал: новини и събития, богословски статии и коментари, секти и култове, разкази и стихове.
Православната енциклопедия, създавана от потребителите.
Страници за православно богословие и философия на религията (pdf).
Информация за Българска православна църква, регистрирани и нерегистрирани вероизповедания и учебни заведения, новини, коментари, анкета, календар.
Информационно пространство по въпросите на Църквата, Православието и християнския начин на живот.
Художествена проза и поезия, преводни статии на съвременни богослови, дискусии на богословска и религиозно-философска тематика.
Преводи на православното богослужение от църковнославянски на книжовен български език.
Български православен каталог със събития, анализи, интервюта, читалня, календар, Библия.
Официални документи, новини, библиотека, Библия, публикации, галерия икони.
Телевизия на Църквата на адвентистите от седмия ден в България.