1. Библия (9)
  2. Храмове (21)
  3. Манастири (10)
Български клон на световна евангелизаторска организация. В сайта са дадени отговори на различни въпроси, свързани с Библията и християнството.
История на църквата, проекти, социална работа, издателска дейност.
Дейности, новини и събития, проповеди и християнска музика по Радио БлагаВест.
Телевизионно предаване за християнския живот, етика и вяра по тв "Европа".
Християнско сдружение, асоцииран член на Евангелски алианс.
Библиотека, публикации, консултации. Статии върху историята на протестантството в България.
Преглед на най-интересните текстове от католическите издателства от целия свят.
Манастири и енории, новини от църковния живот, текущ брой и архив на сп. "Православно слово", онлайн читалня.
България и света в християнска перспектива.
Християнски книги, писани от членовете на Служението, основно от Стефан Главчев, и преводни книги.