Ателие за изработка на традиционни български костюми от различните етнографски райони на България. Носиите се изработват по размери на клиентите.
Митология на древните народи.
Америка на Зоя Маринчева. По горещите следи на деня. Есета. Документални очерци. Случки. Мнения. Поезия.
Блог-портал за историята на Македония.
Виртуална галерия с лично творчество.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.
Икони и стенописи. Видео материали на православна тема.
Сайт за старите столици Плиска, Велики Преслав и Търново. Забележителности. Владетели.
Статии и студии за историята на България и Средиземноморието.