Специализирана школа в гр. Варна за обучение по английски, немски, испански или руски език, както и български език за чужденци. Предлага обучения за деца и възрастни. Можете да изберете между индивидуално обучение или в малка група; в присъствена или дистанционна (онлайн) форма.
База данни с графична, документална, историческа и географска информация за недвижимите културни ценности на територията на Община Варна.
Артистична Варна в новини, събития и пристрастия.
Психологичен Център. Предлага психологично консултиране и психотерапия.
Изложбен салон, в който се представят съвременни визуални артисти, работещи в различни сфери на изкуството. Организират концерти, танцови и театрални представления, кино прожекции, литературни събития, както и курсове и школи в тези области.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.
Варненски литературни дни, целящи да насърчат интереса на децата и юношите към четенето.
Програма и информация за експозиции, изложби и културни събития в нощта на музеите и галериите във Варна.
Варненски фестивал за кино, музика и визуални изкуства.
Виртуална разходка из постоянната експозиция, календар на събития, фото галерия от фонд Графика, Живопис, Скулптура и Съвременно изкуство и фотография.
Фотографски център. Фото курсове и работилници, информация за конкурси и фотографски изложби.
Музикален фестивал във Варна, засичащ пресечните точки между различните музикални жанрове и тенденции, както и между музиката и другите форми на изкуство.