За историята и културата на волжките българи. Препратки.
Страница за изследване произхода и ранната история на българския народ и държави.