Сдружение на художници от Горна Оряховица. Информация за събития, за предстоящи изложби и конкурси.
Формация от танцов състав, народен оркестър и народен хор.