Блог на Петя Кирилова-Грейди за обсъждане на равноправието между половете.
Статии и литературни творби, посветени на проблемите на сексуалната ориентация.
Блог с ресурси за ЛГБТК.