Приказката на Емануел Шиканедер - за четене и слушане с музикални извадки от операта на Моцат "Вълшебната флейта".
Международен музикален фестивал, в чиято програма са включени творби на Моцарт.