Представителство на Съюза на българските художници в Плевен. Членове, изложби.
Представителство на Съюза на българските художници във Варна. Членове.
Архив с информация за проекти и събития в годините 1995-2001.
Новини за събития и изложби, творчески биографии на керамици и галерия с техни творби.
Галерии, календар, културни събития, художествена критика, услуги, творчески фонд.