Магистърска програма на Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Ресурси за изпита и процедура, седмична програма през отделните семестри, информация за събития.
Дигитална библиотека на СУ "Св. Климент Охридски". Ръкописни колекции, книги, архиви, периодични издания, карти и фото архив.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Информация за програмата и участниците, ресурси, документални филми.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници.
Катедра в Софийски университет "Св. Климент Охридски". История на катедрата, учебни планове, студентски разработки, новини за събития.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Студентски любителски театър в Софийския университет.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Дискусионен форум на преподаватели и възпитаници от специалност "Психология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Магистърска програма "Реторика" във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.