Система за разпространение на билети за културни, спортни и други обществени прояви в Централна и Източна Европа.