Блог на Драго с любимите му книги и автори.
Поезия, преводи, размисли от Любен Любенов.
Блог на Илеана Стоянова.
Сайт на Петър Георгиев Кривенчев за публицистика, хумор, философия, поезия, драматургия.
Блог на Левена Филчева.
Биография, книги, събития.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Книги, статии, отзиви за написаното, проекти. Биографични книги за Алеко Константинов.