Блог на Левена Филчева.
Биография, книги, събития.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Книги, статии, отзиви за написаното, проекти. Биографични книги за Алеко Константинов.
Представяне на книгата "Психология за родители" на д-р Антонина Кардашева.
Философско-езотерични текстове: авторски и преводни.
Милко Гърчев представя Обща теория на съществуващото - иновационен поглед към пространството и времето.
Религии, религиознание и философия на религията. Сайт на доц. д-р Ели Сярова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".